Lěsnym wohenjam zadźěwać poručenje

wutora, 17. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Město Wojerecy wudźeržuje awtomatiski system k zažnemu warnowanju před lěsnymi wohenjemi (AWFS) za Budyski, Zhorjelski a Mišnjanski wokrjes. Tuž wobstražuja fachowcy w centrali něhdźe 180 hektarow lěsa z dwanaće wobkedźbowanskimi stejnišćemi. Něhdźe połojca teritorija je do najwyšeho warnowanskeho schodźenka lěsnych wohenjow zastopnjowana.  Foto: Gernot Menzel Město Wojerecy wudźeržuje awtomatiski system k zažnemu warnowanju před lěsnymi wohenjemi (AWFS) za Budyski, Zhorjelski a Mišnjanski wokrjes. Tuž wobstražuja fachowcy w centrali něhdźe 180 hektarow lěsa z dwanaće wobkedźbowanskimi stejnišćemi. Něhdźe połojca teritorija je do najwyšeho warnowanskeho schodźenka lěsnych wohenjow zastopnjowana. Foto: Gernot Menzel

Za awtomatiske zažne spóznawanje 525 000 eurow inwestowali

Wojerecy (SN/mwe). We Wojerowskej wuchowanskej straži zetkachu so wčera nimo Wojerowskeho měšćanosty Thomasa Dellinga (SPD) wodźacy zastupjerjo měšćanskeje wohnjoweje wobory a zarjadnistwa kaž tež fachowcy Budyskeho wokrjesa a Zhorjelskeho lěsniskeho zarjada. Přičina bě prezentacija modernizowaneho awtomatiskeho systema zažneho warnowanja před lěsnymi wohenjemi (AWFS). Město Wojerecy system za Budyski, Zhorjelski a Mišnjanski wokrjes wudźeržuje. Loni běchu za wobšěrne modernizowanje 525 000 eurow nałožili. ­Instalowane buchu dwanaće za wobstražowanje trěbnych kamerow, mjez druhim blisko Hórnikec, na Kaponicy pola Ra­dworja abo njedaloko Lětonja. Instalowali su je mjez druhim na stražowanskich sćežorach a wěžach, na kotrychž sobudźěłaćer lěsniskeho zawoda w času stracha lěsnych wohenjow stražuje. Kamery škričkuja w běhu sekundow informacije Wojerowskej centrali, zwotkelž wohnjowe wobory zawołaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND