Podźěl staršich při nawuknjenju rěče je jara wulki

wutora, 17. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Milan Jurk a Emely Młynkec stej dobyćerjej lětušeho čitanskeho wubědźowanja Rěčneho centruma WITAJ za šulerjow 3. lětnika.  Foto: Michaela Hrjehorjowa Milan Jurk a Emely Młynkec stej dobyćerjej lětušeho čitanskeho wubědźowanja Rěčneho centruma WITAJ za šulerjow 3. lětnika. Foto: Michaela Hrjehorjowa

Budyšin (SN/MiR). Čitanske wubědźowanje Rěčneho centruma WITAJ minjenu sobotu w Budyskej Smolerjec kniharni je Chróšćanskej Serbskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ wunjesło wosebite hódnoćenje. Wšako staj šulerjej z tohole kubłanišća wubědźowanje wo lětušeju najlěpšeju čitarjow 3. lětnika dobyłoj. W skupinje A1, to su maćernorěčni šulerjo, je to był Milan Jurk a w skupinje A2, su to šulerjo z němsce rěčacych swójbow, je to była Emely Młynkec. Wobaj dóstaštaj, runja wšitkim dalšim wobdźělnikam, wopismo a knihu a k tomu knižny šek, za kotryž móžetaj sej wonaj w Smolerjec kniharni kupić knihu po swójskim słodźe. Wšitcy šulerjo ze skupiny A1 wjeselachu so nad knihu „Serbske powěsće“, ći ze skupiny A2 pak nad knihu „Babka pčołka“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND