Premjera při domizniskej stwě

srjeda, 13. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Ptačecy (SiR/SN). „Lětnja moda zašłych časow“ rěkaše hesło modoweje přehladki, kotruž su wopytowarjo minjenu njedźelu při Ptačečanskej domizniskej stwě dožiwili. Nawodnica domizniskeje stwy Martina Pečikowa je hromadźe z dalšimi lajskimi wuměłcami zestajała wuběr ­drasty, w kajkejž běchu něhdy chodźili. Někotryžkuli kruch za to přewostajichu wjesnjenjo, po tym zo su to a tamne ze swojich kamorow wukramosćili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND