Žana hodźina so druhej njeruna

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Tobias Šěn Foto: Diana Libšowa Tobias Šěn Foto: Diana Libšowa

Na lětušim swójbnym swjedźenju Serbskeho šulskeho towarstwa w Hórkach je Šunowčan Tobias Šěn dźěći z diskoteku do rejwanja wabił. K rejam hudźbu hrać je hobby, kotryž wón hižo mnohe lěta­ pěstuje. Dźěći z diskoteku zabawjał pak je prěni króć, a to z wulkim wuspěchom. Žiłku za dźěći ma Tobias Šěn hižo wot młodosće. „Po maturje na Budyskim Serbskim gymnaziju wukonjach ciwilnu słužbu w Drježdźanskim dnjowym přebywanišću swj. Bena. „Tam sym so wo dźěći starał a zwěsćił, zo mi to wulke wjese­lo wobradźa“, 33lětny powěda.

Přiwšěm je rodźeny Chróšćan najprjedy na Drježdźanskej Techniskej uniwer­siće sociologiju studować započał, dalši studij wobchadneho inženjerstwa wón zakónči. W Drježdźanach je tež swójbu załožił a jako planowar na polu logistiki skutkował. Z mandźelskej angažowaše so w towarstwje Stup dale, a dźěsći chodźeštej do serbskeje skupiny w pěsto­war­ni. „Mjez­tym pak smy so w Šunowje zado­mili. A přećah bě mi přičina rozmyslować, što chcu w domiznje powołansce činić. Zas a zaso dyrbjach na to myslić, kak bě so mi lěto ciwilneje słužby spo­dobało, wosebje pak zaběra z dźěćimi.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND