Bus prjedy wotjědźe

štwórtk, 13. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow. Kedźbu, čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow, kotřiž sće so za skupinski wulět sobotu, 15. septembra do Berlina přizjewili! Bus wotjědźe zajutřišim hižo w 7 hodź., a nic kaž na přeprošenju připowědźene w 7.30 hodź. Wulětnicy njech su w prawym ­času při busowym zastanišću při šuli, zwotkelž bus wotjědźe.

Strowy z poprjancami

Budyšin. Z telewizije znaty lěkar dr. Carsten Lekutat budźe jutře, pjatk, z hosćom w Budyskim Kamjentnym domje. Na zabawne wašnje porěči wón w swojim programje wo tym, kak móža poprjancy žiwjenje wuchować. Sam je wón z poprjancami 20 kilogramow wotbył a zasadźa ­je nimo toho při lěkowanju swojich pacientow. Nimo pokiwow k strowoće poda dr. Carsten Lekutat tohorunja dohlad ­za kulisy swojeje praksy, štož lubi runje tak zabawny kaž žortny wječor, dokelž su wšitke předstajene stawiznički wěrne. Zarjadowanje započnje so w 20 hodź. ­Zastupny lisćik při wječornej kasy płaći 22 eurow.

Twarja nowy móst

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND