Zhromadnje do adwenta

pjatk, 30. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy. Na zhromadne zahajenje adwentneho časa přeprosy Chróšćanske wjesne towarstwo Domizna wšitkich zajimcow jutře, sobotu, na nawjes. Na předwječoru 1. adwenta zaswěća w 17 hodź. adwentnu pychu na nawsy. K tomu zanjesu dujerjo adwentnu hudźbu. Wo ćělne derjeměće budźe postarane. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Wo spodźiwnych lipach

Budyšin. Přednošk wo wosebitych lipach w srjedźoněmskej budźe přichodne zarjadowanje we wobłuku Budyskeje akademije póndźelu, 3. decembra, we 18 hodź. w statnej studijnej akademiji na Lubijskej. Prof. dr. Andreas Zehnsdorf z Němskeje dendrologiskeje towaršnosće předstaji historiske a eksistowace „wjedźene lipy“, tak mjenowane rejwanske lipy. Z nimi so wón hižo 20 lět zaběra a so wo jich zachowanje prócuje.

Stajne blido Zelenych

Kamjenc. Přichodne stajne blido Kamjenskeho zwjazka Zelenych wotměje so wutoru, 4. decembra, w 19 hodź. w hosćencu La Piazza na Zwingerowj. Z hosćom budźe zapósłanča zwjazkoweho sejma Monika Lazar.

Spěwaja za dobry skutk

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND