Stare rjemjesła sej spřistupnić poručenje

štwórtk, 14. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W zymskich prózdninach poskićeja na Rěčičanskim Erlichtec dworje wobšěrny program za dźěći, při čimž steja stare rjemjesła w srjedźišću. W dworowym wobchodźe Steffi Barna móža so zajimcy w plećenju korbikow wuspytać, pjelsćić móža w tkajerni. Woblubowanej stej mjez zajimcami tež hornčerjenje a pječenje.  Foto: Joachim Rjela W zymskich prózdninach poskićeja na Rěčičanskim Erlichtec dworje wobšěrny program za dźěći, při čimž steja stare rjemjesła w srjedźišću. W dworowym wobchodźe Steffi Barna móža so zajimcy w plećenju korbikow wuspytać, pjelsćić móža w tkajerni. Woblubowanej stej mjez zajimcami tež hornčerjenje a pječenje. Foto: Joachim Rjela

Erlichtec dwór w Rěčicach wabi z prózdninskimi poskitkami

Rěčicy (SN/BŠe). Poprawom knježi na Rěčičanskim Erlichtec dworje hišće zymski spar. Oficielnje zahaji so sezona hakle prěni kónc tydźenja w měrcu. W zymskich prózdninach pak tamniši rjemjeslnicy wosebje dźěćom a swójbam swoje durje wotwěraja. To je hižo wjele lět z tradiciju, zdźěla přirodna a turistiska informacija Erlichtec dwora. Prěni raz wabi lětsa nowa wobsadka informacije za najwšelakoriše zarjadowanja w dźěłarnjach rjemjeslnikow, a su tuž wćipni, kelko wopytowarjow poskitki wužiwa.

Kaž Steffi Barna z dworoweho wobchoda rozprawja, wona tam hižo mnohe lěta plećenje korbikow organizuje. Zdobyła je za to Katrin Wiedemann z Wuskidźe, kotraž ma kreatiwnu žiłku. „To ni­chtó z prózdnymaj rukomaj domoj njeńdźe.­ Kóžde dźěćo ma na kóncu dwuhodźinskeho­ kursa swój wosebity wudźěłk“, wobhospodarjerka dworoweho wobchoda přilubja. A kursy su hač do dwanaće wobdźělnikow stajnje derje pjelnjene. „W prěnim tydźenju zymskich prózdnin pak mamy tuchwilu hišće městna.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND