Krótkopowěsće (12.04.19)

pjatk, 12. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wjele městnow njewobsadźenych

Drježdźany. Wjac hač 4 500 wukubłanskich městnow we wobłukach industrija, wikowanje a posłužbowe přemysło je w Sakskej tuchwilu hišće njewobsadźenych. To zdźělichu wčera sakske Industrijne a wikowanske komory w Drježdźanach, Lipsku a Kamjenicy. Po informacijach je to we wokrjesach Zhorjelc, Budyšin, Mišno a Sakska Šwica-Wuchodne Rudne horiny 1 100 městnow.

Šěsć projektow zwoprawdźili

Budyšin. Pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje je na swojim posedźenju minjenu wutoru bilancował, zo su loni šěsć přede­wzaćow na polu serbskich pomnikow zwoprawdźili, mjez druhim w Rachlowje pod Čornobohom, we Łomsku pola Njeswačidła, Skjarbošcu (Schorbus), w Chróšćanskej wosadźe a za bywšu wjesku Hronow. Załožba za serbski lud je projekty z 28 575 eurami spěchowała.

Mjenje swini a wowcow

Kamjenc. Ličba swini a wowcow w sakskich zawodach je so pomjeńšiła, informowaše zawčerawšim Sakski statistiski zarjad w Kamjencu. Tak plahowachu w Sakskej loni w nowembru 670 000 swini. W lěće 2017 bě jich hišće 11 000 skoćatow wjace. Hladajo na wowcy bě to minjene lěto 3 800 mjenje.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND