Přichodni móžni studenća sorabistiki so wobhonili

wutora, 07. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Docenća a šulerjo na Instituće za sorabistiku w Lipsku  Foto: Jelizawjeta Waltherowa Docenća a šulerjo na Instituće za sorabistiku w Lipsku Foto: Jelizawjeta Waltherowa

Uniwersita Lipsk je minjenu sobotu na dźeń wotewrjenych duri přeprosyła. W Instituće za sorabistiku bě za přichodnych studentow sorabistiki składnosć, zeznać docentow kaž tež studentow a so wo studiju wobhonić.

Lipsk (LW/SN). Na campusu w nowym seminarskim twarjenju Lipšćanskeje uniwersity bě składnosć, so wo wšitkich fakultach uniwersity informować. Tak wužiwachu zajimcy přiležnosć, so nastupajo studij z fachowcami konsultować. Tež Institut za sorabistiku bě zastupjeny. Wědomostnaj sobudźěłaćerjej Till Wojto a Jelizawjeta Waltherowa předstajištaj zajimcam prezentaciju wo dźěławosći instituta a rozprawještaj wo studentskim žiwjenju w Lipsku kaž tež wo móžnosćach dźěła po studiju na polu sorabistiki. Sobudźěłaćerka instituta dr. Jana Šołćina rozłoži wopytowarjam we wosobinskich konsultacijach móžnosće studija, wosebje na polu wučerstwa. Tež dalekubłanje bě tema, kotruž je z potencielnymi studentami roz­jimała. Mjez zajimcami běchu šulerjo Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija kaž tohorunja wjacori zajimcy z Hornjeje Łužicy.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND