Policija (13.05.19)

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wopity z traktorom jěł

Kašecy. Na polu mjez Kašecami a Žuricami je sobotu 32lětny traktorist do dalšeho traktora zrazył. Při tym nasta wěcna škoda něhdźe 30 000 eurow. Po dróze so zawinowar njezboža ze swojim traktorom do Kašec wróći. Policisća zwěsćichu, zo měješe něhdźe 1,48 promilow alkohola w kreji, a tak dyrbješe w chorowni krej wotedać. Přećiwo traktoristej přepytuja nětko alkohola we wobchadźe dla.

Z „chorhojčku“ po puću był

Malešecy. Kedźbliwi wobydlerjo informowachu sobotu policistow wo wopitym šoferu awta w Malešanskej gmejnje. Zastojnicy z Budyskeho policajskeho rewěra prošachu 55lětneho w Hućinje wo dobrowólny test alkohola, tón wujewi 1,66 promilow. Wodźer awta dyrbješe w chorowni krej wotedać. Nimo jězdźenja pod alkoholom přepytuja přećiwo njemu jězdźenja bjez dowolnosće dla, dokelž muž tajku scyła nima.

Motorski so ćežko zranił

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND