Dóstanu podpěru

pjatk, 07. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Nad pjenježnej podpěru 1 000 eurow smě so Wojerowska wódna straža wjeselić. Wotpowědny šek přepoda jej wutoru po swjatkach załožba Town& Country, podpěraca po cyłym kraju kóžde lěto 500 towarstwow a zarjadnišćow, kotrež so za dźěći a młodostnych zasadźeja. Wódna straža stara so wo wukubłanje młodych wuchowanskich płuwarjow z rozdźělnymi socialnymi wuměnjenjemi. W lěću zaručeja woni kupanje w jězorach a kupjelach kaž tež sanitetnu słužba na zarjadowanjach.

Countdown za wubědźowanje

Miłoćicy. Hišće hač do 12. junija móža dźěći w starobje pjeć do dwanaće lět swoje rysowanki a mólby za molowanske wubědźowanje składnostnje lětušeho klóšterskeho a swójbneho swjedźenja 23. junija w klóštrje Marijinej hwězdźe zapodać. Twórby z mjenom, adresu a starobu njech pósćelu zajimcy Křesćan­skosocialnemu kubłanskemu skutkej w 01920 Miłoćicach, Krótki puć 8. Jury najrjeńše dźěła wuzwoli a za nje 23. ju­nija atraktiwne myta přepoda.

Ponowja dróhu

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND