Dźak a připóznaće hladarjam poručenje

pjatk, 09. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dobyćerjo sakskeho krajneho wubědźowanja „najwoblubowaniši powołanscy hladarjo Němskeje“ su ći z neurologiskeje stacije Wojerowskeho klinikuma Łužiska jězorina. Sotry Jana, Nicole, Anna, Gabi, Franzi, Josi, Linda a hladar David (wotlěwa) praja dźak. W internetnym portalu běchu ludźo za nich hłosowali.  Foto: LSK/Gernot Schweitzer Dobyćerjo sakskeho krajneho wubědźowanja „najwoblubowaniši powołanscy hladarjo Němskeje“ su ći z neurologiskeje stacije Wojerowskeho klinikuma Łužiska jězorina. Sotry Jana, Nicole, Anna, Gabi, Franzi, Josi, Linda a hladar David (wotlěwa) praja dźak. W internetnym portalu běchu ludźo za nich hłosowali. Foto: LSK/Gernot Schweitzer

Neurologiska stacija Wojerowskeho klinikuma najwjace hłosow dóstała

Wojerecy (SN/mwe). Po přewšo napjatym wothłosowanju je nětko jasne: Najwoblubowaniši profijowy strowotniski personal Sakskeje maja we Wojerecach. Hladarjo chorych neurologiskeje stacije tamnišeho klinikuma Łužiska jězorina dóstachu we wothłosowanju „Najwoblubowaniši po­wołanscy hladarjo Němskeje“ mjez sakskimi wobdźělnikami najwjace hłosow. Nowinska rěčnica chorownje Juliane Kirfe Serbskim Nowinam zdźěli, zo bě šeflě­kar Wojerowskeje kliniki za neurologiju dr. Andreas Linsa mustwo hladarjow za onlinowe wothłosowanje nominował. To dźě je wuměnjenje, zo smě kóždy na wothłosowanju zajimowany nominowanym w starobje nad 16 lětami, bydlacym w Něm­skej a z wotzamknjenym hladanskim powołanjom abo w hladanju so wukubłacym we wěstym času we wotpowědnym internetnym portalu swój hłós dać.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND