Z nowymi a starymi technologijemi so zeznajomić

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na campje elektronikarjow bě dźensa w Budyšinje tež Yaven Wićaz-Smith ze Za rěča (prědku). Wón da so w Hnašečanskim zawodźe Elektro-Lehmann na elektronikarja wukubłać.  Foto: Carmen Schumann Na campje elektronikarjow bě dźensa w Budyšinje tež Yaven Wićaz-Smith ze Za rěča (prědku). Wón da so w Hnašečanskim zawodźe Elektro-Lehmann na elektronikarja wukubłać. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Na wosebite zarjado­wanje je w Budyšinje tamniša wotnožka Drježdźanskeho Centruma za elektroniske kubłanje a technologiju (EBZ) pře­prosył. Wot wčerawšeho hač do pjatka přewjeduja tam camp elektronikarjow-nowačkow. Nowe wukubłanske lěto je so 1. awgusta započało a dwanaće młodych muži prěnjeho wukubłanskeho lěta so we wobłuku wokrjesneho rjemjeslnistwa Budyšin na campje wobdźěla. Zaměr je nawučić jich prěnje kroki w praksy. K tomu słušeja zakładna wěda wo mjenach najwšelakorišich gratow runje­ tak kaž tradicionalne kmanosće, kaž cynić. Małe zawody často dosć resursow nima­ja, zo móhli wučomnikam zakłady rjemjesła dosahajcy posrědkować.

Dźensa móžachu so wučomnicy na přikład wuspytać w twarjenju lětadła – małeho wězo. Tak dyrbjachu izolaciju kabla wotstronić, koporowy grót po zakładźe rysowanja do formy lětadła přinjesć atd. Z pomocu solarneje cele hodźeše so propeler skónčnje ćěrić. Wučomnikam z dobrej radu poboku steješe Maik Nischalke.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND