Štomowy tykanc a lód z manufaktury

pjatk, 14. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Twarjenje na naměsće so znutřka tuchwilu chětro přeměnja. Hišće lětsa chce 26lětna konditorka dožiwjensku kofejownju wotewrěć. Andreas Kirschke Twarjenje na naměsće so znutřka tuchwilu chětro přeměnja. Hišće lětsa chce 26lětna konditorka dožiwjensku kofejownju wotewrěć. Andreas Kirschke

Marie Läser sej són wo swójskim předewzaću spjelnja a zawěsća zdobom zachowanje staršiskeho zawoda

Aromatiski a pikantny klasiski štomowy tykanc słodźi. Pječwo změšeja pjekarjo z jejkow, butry, cokora, muki, marcipanoweje masy, korjeninow a dalšich přidawkow. „Pječemy wšelake warianty. Předewšěm rokotnik (Sanddorn) a cymt stej za słód charakteristiskej. Štomo­wy tykanc přihotujemy tu hižo w pjatej generaciji“, wuswětla konditorska mišterka Marie Läser ze Stareje Darbnje. We wubědźowanju wo łužiske myto załožerjow eksistency (LEX), kiž bu loni spožčene, wudoby sej jeje koncept „Załoženje dožiwjenskeje kofejownje z ma­nufakturu“ druhe městno. Za to přepoda jej Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) myto we wysokosći 2 500 eurow. „Tole mje jara zmuži a chětro zwjeseli. Jury je mi po tym hišće drohotne pokiwy hla­dajo na załoženje firmy, zwičnjenje a turizm dała“, młoda konditorka wuswětli.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Bratr Max Staude je přeswědčeny, zo sotra Marie po prawym puću kroči a ju tuž hladajo na twarske dźěła rady podpěruje.
dalši wobraz (2) Marie Läser ze Stareje Darbnje zwoprawdźa sej són wo swójskej manufakturje, hdźež chce mjez druhim tradicionalnje zhotowjeny štomowy tykanc poskićeć.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND