Krótkopowěsće (23.03.20)

póndźela, 23. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

86 wosobow inficěrowanych

Budyšin. Ličba w Budyskim wokrjesu z coronawirusom inficěrowanych je so na 86 powjetšiła, kaž Budyski krajnoradny zarjad wčera zdźěli. To je jědnaće wjace hač dźeń do toho. Dotal postajenych karantenow je na 783 přiběrało, faktisce pak je tuchwilu 625 ludźi w karantenje, dokelž su ju wjacori zakónčić móhli. Dwě wosobje stej so zaso wustrowiłoj.

Sakski informaciski portal

Drježdźany. Za wšitke prašenja, kak mamy z coronawirusom wobchadźeć, je sakske knježerstwo na stronje www. coronavirus.sachsen.de centralny informaciski portal kaž tež wjacore wobydlerske telefony zarjadowało. Wšitcy wobydlerjo su namołwjeni, so tam wo nowych postajenjach, pokiwach a naprawach knježerstwa informować.

Němcy zakaz ranja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND