Chcedźa pomhać

štwórtk, 26. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (SN/BŠe). Pólska a Čěska chcetej so z nowymi naprawami před dalšim rozpřestrěćom coronawirusa škitać. Tak maja so ludźo, kotřiž chcedźa přez mjezu, do dwutydźenskeje karanteny podać. Za wobydlerjow Čěskeje płaći to wot dźensnišeho. Wot pjatka předwidźi to tež Pólska.

W Zhorjelskim wokrjesu maja w strowotnistwje mnohich sobudźěłaćerjow ze susodneju krajow. Wčera je tamniši krajnoradny zarjad připowědźił, zo chce po­trjechenym pomhać a za tych, kotřiž chcedźa dale do Zhorjelca na dźěło jězdźić, přenocowanske móžnosće pytać. Strowotniski wobłuk ma dźě dale kmany być ludźi zastarać. Zo bychu nětko najprjedy raz potrjebu zwěsćili, je Zhorjelski krajnoradny zarjad zwisk do wšěch strowotniskich institucijow nawjazał. Potrjecheni smědźa so tež sami na krajnoradnym zarjedźe přizjewić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND