Město Wojerecy nětko modelowa komuna

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Komuny wobydlerjow, přemysło a industriju z ćopłotu zastaruja. Kak móhli nowe koncepty wuwić a ćopłotne systemy dale zaručić bě tema zwjazkoweho wubědźowanja, na kotrymž je so tež město Wojerecy wobdźěliło.

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy je so wuspěšnje na zwjazkowym wubědźowanju „Komunalna ćopłotna změna“ wobdźěliło, ke kotremuž běštej agentura za wobnowjomne energije kaž tež Fraunhoferski institut za energijowe hospodarstwo a energijowe systemy namołwjałoj a do přichoda sahace ideje pytałoj. Mjez něhdźe 50 požadarjemi dobychu Wojerecy w Sakskej, Hoya nad rěku Weser (Delnja Sakska) a Regensburg (Bayerska).

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND