Wjace młodostnych so za hladarja rozsudźiło

srjeda, 26. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Bórze budu na stacijach chorownjow – tak tež we Wojerecach – digitalne nastroje w přiběracej měrje wšelake nadawki přewzać. Bjez derje wukubłanych a motiwowanych hladarjow pak nihdźe, tež w starownjach, njepóńdźe. Foto: Gernot Schweitzer Bórze budu na stacijach chorownjow – tak tež we Wojerecach – digitalne nastroje w přiběracej měrje wšelake nadawki přewzać. Bjez derje wukubłanych a motiwowanych hladarjow pak nihdźe, tež w starownjach, njepóńdźe. Foto: Gernot Schweitzer

Generalistiske wukubłanje we Wojerowskej klinice tež za serbskich šulerjow powabne

1. septembra 2020 zahaji so tež we Wojerowskim klinikumje łužiska jězorowa krajina nowe wukubłanske lěto za hladarjow. Birgit Wolthusen je w chorowni hladanska direktorka. 35 lět bě tam hladansku słužbu na wšelakich stacijach wukonjała, tři a poł lěta pak hižo hladanski wobłuk nawjeduje.

wozjewjene w: Socialne

Galerija

dalši wobraz (1) Hladanska direktorka Birgit Wolthusen so wo wučomnikow-hladarjow stara.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND