Dopominaja na njeskutki

štwórtk, 10. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. „Zabyte wopory NS-eutanazije“ rěka nowa wosebita wustajeńca, kotraž je tuchwilu we Wojerowskim měšćanskim muzeju na hrodźe widźeć. Pućowanska přehladka wopomnišća Pirna-Sonnenschein dopomina na 21 němsko- a pólskorěčnych taflach na wosudy wjace hač 2 500 ludźi, kotřiž stachu so w lětach 1940 do 1945 z woporom nacionalsocialistow. Zbrašenja abo psychiskeje chorosće dla płaćachu woni tehdy jako „žiwjenjanjehódni“. Jeničce w Pirnje su wjace hač 1 500 ludźi systematisce zamordo­wali. Wustajeńca wěnuje so tohorunja njekonsekwentnemu juristiskemu přesćěhanju mjenowanych złóstnistwow po Druhej swětowej wójnje.

Serenada w zelenym

Stróža. Tradiciju serenadowych koncertow w Stróžanskim Domje tysac hatow lětsa tež bjez nazymskich přirodowych wikow dale wjedu. Jutře, pjatk, w 19 hodź. předstaja tam hudźbno-literarny program. Měrko Brankačk čita z knihi ­Jurja Brězana „Moja archa Horni Hajnk“. K tomu zahudźi trio Hanka Tiedemann (prěčna pišćałka), Bettina Witke (wiolina) a Helfried Knopsmeier (violoncello) klasiske a načasne komorne kruchi. Tež wjacore twórby serbskich komponistow zaklinča. Zastup je darmotny.

Stróžanske towarstwo Radiška a zarjadnistwo biosferoweho ­rezerwata Hornjołužiska hola a haty jako zarjadowarjej skedźbnjatej na to, zo maja so płaćiwe předpisy hygieny dodźeržeć. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Kino w klubje

Radwor. Po dlěšej přestawce wuhotuje Radworski młodźinski klub sobotu, 12. septembra, w swojich rumnosćach kinowy wječor. W 19.30 hodź. pokazaja tam serbsku synchronizaciju „Peeweeje“. Dalši film budźe překwapjenka. W přestawce wothraja krótkofilm Sofije Cyžec a Luizy Nawkec „Smy“ z lěta 2019.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND