Njepředajomny lěs blisko jamy tema wustajeńcy

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/BŠe). Wobswětowa syć Zelena liga so zaměrnje za to zasadźa, wohrožene wsy a přirodu rozpřestrěwacych brunicowych jamow dla zachować. K tomu su iniciatorojo minjeny tydźeń w Drježdźanskej cyrkwi nadźije fotowu přehladku z mjenom „Njepředajomny“ wotewrěli, při čimž dźe wo wohroženy lěs blisko Wochožanskeje jamy. „Lěsna ležownosć, kotruž wobsedźerjo koncernej Łužiska energija a milinarnje (LEAG) předać nochcedźa, smě Choćebuska wobswětowa skupina hač do lěta 2037 wotnajeć“, rozłoži Renej Šuster ze Zele­neje ligi pozadk přehladki.

Přestrjeń, wo kotrejž je rěč, leži na polu čisło jedyn Wochožanskeje jamy. Zo móhli areal wotbagrować, ma LEAG wotpowědne jednanje zahajić, za kotrež dybjeli wobsedźerjo lěs předać. „Dobrowólnje lěs njewotedam, zo bychu jón zničili. Hač je wuswojenje za brunicowe jamy hišće zwoprawdźomne, to maja zarjady a sudnistwa rozsudźić“, Šuster připowědźi. „Zachowany lěs pak by pomhał susodne wsy před haru a prochom jamy škitać.“

Na wotewrjenju wustajeńcy w Drježdźanach bě tež zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Antonia Mertsching (Lěwica) z Běłeje Wody přitomna. Wotnajeće lěsa ma wona za grandioznu ideju. Wšako ma jónu kónc z wudobywanjom brunicy być. Statny sekretar dr. Gerd Lippold mjenowaše přehladku radźeny přikład, wot brunicy wohroženy wobswět ludźom spřistupnić. Cyrkwinska referentka Drježdźanskeje cyrkwje nadźije Juliane Assmann měnješe, zo wustajeńca zawěsće diskusije wuwabi.

Nimo přehladki wo lěsu je dokumentacija wuspěšneho wobaranja braniborskich wjeskow Kerkojc, Wótšowaša a Grabka widźeć. Na jědnaće taflach su podawki z časa wot 2007 do 2017 zestajane. Wone sahaja wot připowědźenja projekta, Janšojsku brunicowu jamu wotkryć, hač k terminej, hdyž je LEAG zdźěliła, zo so předewzaća wzda. Tafle bě ewangelska cyrkwinska wosada wokoło Gubina zhotowić dała.

Hišće hač do 9. oktobra smědźa sej zajimcy přehladku wobhladać. Na štyrnaće impresijach njeje fotograf Markus Pichl-maier jenož lěs z kameru zapopadnył. Wone zdobom pokazuja kak so jamy přez krajinu „žeru“. Přiwšěm ma wustajeńca wot wuhlowych jamow potrjechenym škrička nadźije być.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND