Chcedźa so rady z hladarjom stać

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
32 holcow a hólcow je so za powołanje hladarja rozsudźiło a wuknje na medicinskej powołanskej fachowej šuli Wojerowskeho klinikuma.  Foto: Gernot Schweitzer 32 holcow a hólcow je so za powołanje hladarja rozsudźiło a wuknje na medicinskej powołanskej fachowej šuli Wojerowskeho klinikuma. Foto: Gernot Schweitzer

Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny tuchwilu 32 młodostnych na hladarjow a hladarkow wukubłuje. Po třoch lětach intensiwneho wuknjenja su w awgusće hižo 14 młodych ­žonow a dwaj mužej swoje wukubłanje zakónčili.

Wojerecy (SN/mwe). Wulke wužadanje běše za lětuši wukubłanski lětnik Wojerowskeje chorownje wězo koronapandemija. Nimo wobmjezowanjow we wobłuku wučby mějachu wučomnicy hladanskeje słužby tež poćežowanja w praksy znjesć. Tak dyrbješe woblubowana šulerska stacija wupadnyć. Najebać to móžachu sej wšitcy wobšěrnu praktisku wědu přiswojić. Dwaj šulerjej absolwowaštaj we wobłuku programa ERASMUS praktiski dźěl w Awstriskej. Pjatnaće hladarjow chorych je z jězorinowej kliniku dźěłowe zrěčenje wotzamknyło, tak zo móža swoje powołanske žiwjenje w domiznje započeć. Zakónčenje jako hladar z eksamenom pak je we Wojerowskej chorowni a na tamnišej hladanskej šuli jenož hišće za přeběhaj móžne, w kotrymajž su 1. septembra wukubłanje zahajili.

Nowe je, zo běchu wšitke wukubłanske přeběhi we wobłuku hladanja na zakładźe noweho zakonja wo hladanskich powołanjach 1. januara 2020 na generalistiske wukubłanje přestajili. Přichodnym absolwentam njezmóžnjeja tuž jenož po wšej Europje připóznate zakónčenje, ale tež wobsahowje nowe a specielne ­zasadźenje w hladanskej słužbje. Za medicinsku powołansku šulu Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma to woznamjenja, organi­zować dospołnje nowe přeběhi w teoriji a praksy.

Wužadanje je, zo ma so znajmjeńša dźesać procentow wukubłanskich hodźin prawidłownje přez wukubłanych praktiskich wučerjow zawěsćić. Tež woni sami pak dyrbja so najprjedy wukmanić. Wšitcy wučomnicy dyrbja we wšitkich hladanskich wobłukach chorownje swoje praktiske hodźiny absolwować.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND