Poskitk jara derje přiwzaty poručenje

srjeda, 17. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyskim črijowym wobchodźe Mutscher maja hnydom dwě warianće, kak móhli sej ludźo swoje črije skazać. Hižo tři lěta wobdźěla so wobchod na online-platformje www.schuhe.de, hdźež swoje poskitki zwobraznja. Nětko pak je tam tež telefoniske poradźowanje móžne. Nawodnica filiale Simone Gedan po dorěčenju tež při durjach wuzwolene črije pokazuje. Termin měli sej kupcy do toho dorěčeć. Črije móža sej domoj wzać, jeli so njehodźa, smědźa je wobchodej zaso wróćić.  Foto: SN/Hanka Šěnec W Budyskim črijowym wobchodźe Mutscher maja hnydom dwě warianće, kak móhli sej ludźo swoje črije skazać. Hižo tři lěta wobdźěla so wobchod na online-platformje www.schuhe.de, hdźež swoje poskitki zwobraznja. Nětko pak je tam tež telefoniske poradźowanje móžne. Nawodnica filiale Simone Gedan po dorěčenju tež při durjach wuzwolene črije pokazuje. Termin měli sej kupcy do toho dorěčeć. Črije móža sej domoj wzać, jeli so njehodźa, smědźa je wobchodej zaso wróćić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Ličba wikowarjow, kiž click&collect poskićuja, so dale rozšěrja

Budyšin (SN/BŠe). Drobnowikowarjo sej to dawno žadaja. Nětko skónčnje je sakske knježerstwo woteběraceje ličby koronainfekcijow dla tak mjenowany „click & collect“ dowoliła. To woznamjenja, zo smědźa sej kupcy swoje twory telefonisce abo internetnje skazać a we wobchodach wotewzać. Tež w Budyšinje so lisćina wobdźělenych drobnowikowarjow dale a bóle rozšěrja. Nutřkoměšćanske towarstwo wikowarjow a předewzaćow na­mołwja so přizjewić, zo móhło jednotnu prezentaciju wšitkich wobdźělnikow zhotowić a za nju wabić. Widźomnu akciju wšak je towarstwo hižo z komunalnej wobdźělenskej a wobhospodarjenskej towaršnosću (BBB) a ze zamołwitymi sprjewineho města zwoprawdźiło a minjeny tydźeń baner kampanje „Regionalnje nakupować“ na Budyskim Mosće měra připrawić dało. Nimo namołwy, w regionje nakupować, skedźbnjeja akterojo zdobom na poskitk click&collect.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND