Kurs zajimcam wuměłstwa

póndźela, 03. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). W Budyskim Kamjentnym domje zahaja jutře, 4. meje, kurs na temu wuměłstwo medijow. Pod hesłom „Powědaj wo sebi z wobrazom a zwukom“ móža zajimcy wotpowědnu app animěrować a swójske powědančko ze šmóratkom abo tabletom na kreatiwne wašnje zwoprawdźić. Tak woni mjez druhim wuknu sej powědančko wumyslić a je z jednorymi srědkami w animaciskim filmje wuměłsce realizować. Dale móža fotografowanje a animaciju zwjazać a widejo z hudźbu a soundefektami kombinować. Předznajomosće za to trěbne njejsu. Online-konferenca je stajnje wutoru mjez 16 a 18.30 hodź. Dalše informacije a přizjewjenje pod

Wjes čistu dźeržeć

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND