Dalše wolóženja

srjeda, 09. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/bn). Sakske knježerstwo je nowe postajenje statneho ministerstwa za kultus wo wobmjezowanjach za pě­stowarnje a šule wobzamknyło. Wo­stawa-li „regionalna incidenca sydom dnjow za sobu stabilnje pod 35“, njeje škitny nahubnik w šulskich twarjenjach wjace obligatoriski, rěka we wčera wozjewjenej nowinarskej zdźělence ministerstwa. Nimo toho wukaz předpisuje, zo „wostawaja dźěćace dnjowe přebywanišća a šule regularnje přistupne, dołhož incidenca hódnotu 100 njepřekroči. Šulerski wobchad ke kubłanišćam je pod samsnymi wuměnjenjemi zaso móžny.“ Winowatosć, so dwójce wob tydźeń na koronawirus testować, pak njewotwisnje wot wuwića incidency dale wobsteji. Nowe­ postajenje bě trěbne, dokelž wukaz dotal za škitne naprawy zamołwiteho statneho ministerstwa za socialne a towaršnostnu zwjazanosć postupowanje na kubłanišćach hižo njerjaduje, a płaći wot 14. do 30. junija.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND