Šule pytaja wučerjow a dalšich fachowcow

srjeda, 09. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MiR). Na serbskich a serb­šćinu podawacych šulach wotwěra so přidatny personalny problem. Na ku­błanišćach njepobrachuja jenož wučerjo, mjeztym pytaja tež fachowcow na druhich runinach. W Radworju na přikład maja na zakładnej šuli „Dr. Marja ­Grólmusec“ městno šulsko-zarjadni­skeho asistenta/asistentki wupisane. Kaž nawodnica kubłanišća Angela ­Rynčowa informuje, chcedźa městno wot 1. septembra wobsadźić. „Jenož hišće hač do 15. junija je móžno so za nje požadać“, wona rozłožuje. „Wobsah dźěławosće je ze skutkowanjom nawod­nistwa a wučerskim teamom wusko zwjazany.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND