Krótkopowěsće (10.06.21)

štwórtk, 10. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Incidenca dźeń a snadniša

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krje­su zličichu hač do wčerawšeho dohromady 18 dalšich infekcijow z korona­wirusom. Z cyłkownje 43 stacionarnje zastaranych 14 pacientow intensiwnje hladaja, dwanaćo su zemrěli. Incidenca je so na 20,3 znižiła. W Zhorjelskim wo­krjesu zwěsćichu štyri nowonatyknjenja a dwaj smjertnej padaj. Dale woteběraca incidenca tam aktualnje 7,5 wučinja.

Kritizuja wólbne procedere

Budyšin. W lisće Domowinje kritizuja někotři jeje čłonojo přećiwki we wu­stawkach towarstwa, předewšěm wólbne procedere delegatow na hłownu zhro­ma­dźi­znu. Woni sej žadaja, předsydstwo njewuwjazać, doniž njejsu přećiwki wujasnjene. Domowina skedźbnja na bazo­demokratiski princip a zo jako zarjad nje­diktuje, kak towarstwa swojich delegatow wola. Jeli so něchtó postorkuje, njech to najpjedy w towarstwje tematizuje.

Wobchad w Hřensku wolóžić

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND