Nowe šulske lěto zahajene poručenje

póndźela, 06. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na Budyskej Serbskej zakładnej šuli su lěsa wosebity kulturny program za šulskich nowačkow přihotowali, Syman Hejduška je ze staršimi šulerjemi wšelake spěwy nazwučował. Wosebita překwapjenka běchu hosćo ze Serbskeho ludoweho ansambla, kotřiž su zhromadnje ze šulerjemi nowačkow, jich sotry a bratrow kaž tež staršich překwapili.  Foto: Carmen Schumann Na Budyskej Serbskej zakładnej šuli su lěsa wosebity kulturny program za šulskich nowačkow přihotowali, Syman Hejduška je ze staršimi šulerjemi wšelake spěwy nazwučował. Wosebita překwapjenka běchu hosćo ze Serbskeho ludoweho ansambla, kotřiž su zhromadnje ze šulerjemi nowačkow, jich sotry a bratrow kaž tež staršich překwapili. Foto: Carmen Schumann

Nawodnicy šulow witachu nowačkow, wučerjow a referendarow

Budyšin (SN/MiR). W Sakskej je so dźensa nowe šulske lěto započało. Na wšě 494 500 šulerjow smě wot­nětka zaso po rjadownjach zhromadnje wuknyć, tak tež nowačcy na serbskich a serbšćinu wuwučowacych zakładnych šulach.

W 1. lětniku Radworskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wuknje 30 holcow a hólcow w dwěmaj rjadownjomaj. Wosmjo z nich tworja swójsku, serbsku rjadownju a maja Andreju Mešerowu za rjadownisku wučerku. Dalšich 22 nowačkow wuknje pola Christiany Zwickloweje. „Dalokož hodźiny změjemy, chcemy w jeje rjadowni teamteaching nałožować“, praji nawodnica šula Angela Rynčowa. Jako šulska asistentka skutkuje na kubłanišću wotnětka Michaela Wjacławkowa.

Na Worklečanskej šuli „Michał Hórnik“ maja 28 nowačkow. Jednu rjadownju po 14 šulerjach nawjeduje Jadwiga Ošikowa, tamnu Jurij Bjeńš. Tež we Worklecach je wjeselo wulke. „Mamy dweju praktikantow, Aleksandra Wałdu a Leńku Šołćinu. A Tadeja Cyža smy jako šulskeho asistenta zdobyli“, rozprawja šulska nawodnica Sabina Hejdušcyna.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND