Orientacija budźe wot awtodróhi

srjeda, 13. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Tornow (AK/SN). Wotpočnišćo za wo­dosportowcow při Lejnjanskim jězoru, twarjenje z wonkownymi připrawami, poněčim rosće. To je Daniel Just, jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje, na njedawnej zwjazkowej zhromadźiznje w Tornowje wuzběhnył. Jedna so tu wo najwažnišu inwesticiju zaměroweho zwjazka.

W multifunkciskim twarjenju je horni poschod dotwarjeny a přichodnemu wotnajerjej, wodoškitnej policiji, pře­podaty. Wona wudźeržuje zhromadnu stražu za bliske jězory na braniborskim a sakskim teritoriju. „To je dobry přikład čiłeho zhromadneho dźěła“, Daniel Just w swojej rozprawje podšmórny. „12. awgusta staj wobaj nutřkownaj ministraj dom swjatočnje přepodałoj.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk