Oldtimery zynčeli a rželi

póndźela, 25. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Bóšicy (SN/MiR). Nadměru wulki bě wothłós na kónctydźensku jězbu dwu- a štyritaktowych oldtimerow po třiróžku mjez Bóšicami a Wětrowom. Wjace hač 1 500 wopytowarjow, kaž běchu organizatorojo wočakowali, je sej wobhladało jězbu 80 motorskich kaž tež tajkich z přiwozom, kotrež jězdźachu, haj samo smalachu, po dróhach, kotrež Wětrow, Bóšicy a Nowe Bóšicy zwjazuja. Wobdźělnicy běchu z cyłeje Němskeje a ze susodneje Čěskeje do Łužicy přijěli.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND