Dalekubłanje z Witkom

wutora, 21. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ přeprošuje kubłarki a kubłarjow na dalekubłanje k temje „Spěwaj z Witkom – nowe serbske dźěćace spěwy“. W minjenych lětach su w časopisu „Lutki“ tójšto nowych serbskich dźěćacych spěwow za předšulsku starobu wozjewjeli. Wuběr z nich chcedźa na zhromadnym popołdnju pod nawodom Leńki Thomasoweje nazwučować. K tomu poskića wotpowědne playbacki, nahrawane a wobdźěłane wot Symana Hejduški. Dalekubłanje wotměje so póndźelu, 4. julija, wot 15 do 16.30 hodź. w sydarni RCW w Budyšinje. Zajimče a zajimcy njech so hač do 24. junija pod telefonowym čisłom 03591 550400 abo z e-mejlku pod přizjewja. Wobdźělenje płaći na wosobu dźesać eurow, popłatk na městnje zběraja.

Dopominaja na Kocora

Łaz. Komponist, koncertny organizator a reformowy pedagoga Korla Awgust Kocor (1822– 1904) steji w srjedźišću přednoška pjatk, 24. junija, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smo­lerja. Spěchowanske towarstwo domu na wječork přeprošuje. Referent budźe Sieghard Kozel ze Stróže. Zastup płaći tři eura na wosobu.

Postaja historiski měznik

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND