Nimale tysac fachowcow pytanych

wutora, 02. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Naprašowanje za dźěłowymi mocami je tež we wobłuku Budyskeje wotnožki Agentury za dźěło přeco hišće chětro wulke. To zdźěla jednaćelka zarjadnišća Ilona Winge-Paul.

Kaž z Budyskeje agentury za dźěło rěka, su zawody w juliju 947 swobodnych socialneho zawěsćenja winowatostnych dźěłowych městnow přizjewili. To je 48 mjenje (-4,8 procenty) hač w juniju a 51 městnow mjenje (-5,1 procent) hač loni w juliju. Najwjac swobodnych městnow maja we wobłukach wuměłstwo, zabawa a wočerstwjenje, informacija a komunikacija kaž tež we wědomostnych a techniskich posłužbach. Wosta-li naprašo­wanje za sobudźěłaćerkami a sobudźěłaćerjemi w strowotnistwje a socialnistwje kaž tež we wotwožowanju smjećow ­skerje njezměnjene, je wone nastupajo powołanja we wobchadźe a składźe, w drobnowikowanju a nastupajo kubłanske powołanja trochu woteběrało, rěka z Budyskeho zarjada.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND