Wertikalne hrjadki zahorjeja poručenje

wutora, 24. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Steven Raabe, šef Lubnjowskeho předewzaća „Landware“, rozłožuje na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje zajimowanym wopytowarjam swój inowatiwny system wertikalneho plahowanja. Tutón zmóžnja na małej płoninje, pod wuměnjenjom přirodneje abo kumštneje swěcy a z minimumom wody jara wunošnje rostliny plahować. Foto: Leon Kopsch Steven Raabe, šef Lubnjowskeho předewzaća „Landware“, rozłožuje na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje zajimowanym wopytowarjam swój inowatiwny system wertikalneho plahowanja. Tutón zmóžnja na małej płoninje, pod wuměnjenjom přirodneje abo kumštneje swěcy a z minimumom wody jara wunošnje rostliny plahować. Foto: Leon Kopsch

Na „Zelenym tydźenju“ w Berlinje wopytachmy saksku a braniborsku halu

Berlin (SN/MiP). Přišedši z južneho zachoda Mjezynarodneho zeleneho tydźenja w Berlinje do sakskeje hale – hnydom pódla jewišća – nam w Budyskim wokrjesu derje znata Ganec swójba hižo kiwa. Andre a Antje Gano wobdźělitaj so lětsa prěni raz na Berlinskich wikach, zo byštaj šěrokemu publikumej tu swój kobołk kaž tež kobołkowe korjeniny ze swójskeje produkcije prezentowałoj. Wobaj staj na jeju wustajenišću běžnje zaběranaj, kaž zwěsćamy – wjele zajimcow pozastanje a chce wjace wo produkciji a produktach zhonić, to a tamne kupi abo horcu přirodnu zeleninowu jušku woptawa, kotruž darmo poskićujetaj. „Smój jara spokojom z dotalnej rezonancu publikuma, přez předań mamy wične wudawki hižo wurunane. Naš wustajenski koncept je wočiwidnje derje fungował.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND