Palaca tema Koslowčanow dale trapi

srjeda, 15. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesnjanosta gmejny Njeswačidło Gerd Schuster (CDU) je Koslowčanow tele dny na zjawnu zhromadźiznu pře­prosył, zo by jich wo aktualnym połoženju kołowokoło Koslowskich hatow informował. Přeprošeni běchu tež Jan ­Jeschke, nawoda zarjada za wobswět a lěsnistwo w krajnoradnym zarjedźe ­Budyskeho wokrjesa, Angelika Schröter z jednaćelstwa Přirodowědneje stacije Njeswačidło z.t. a Tobias Mehnert, předsyda towarstwa Zelena liga Sakskeje z.t.

Jurij Lebza je zawodnje krótki zarys stawiznow wo nastaću Koslowskich hatow a jich wobhospodarjenju hač do dźensnišeho podał. To bě wosebje tež za mnohe młode swójby, kotrež su minjene lěta do Koslowa přićahnyli, jara infor­matiwne. Zhonichu trěbne informacije k škitej přirody, štož je w nich zahoritosć za to zbudźiło.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND