Nowy rěčny rum w pěstowarni

srjeda, 15. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Kubłarka Steffi Nowakowa rěči ze swojimi chowancami dźěćaceje dnjoweje přebywarnje w Syjku pola Grodka tež serbsce.  Foto: Jost Schmidtchen Kubłarka Steffi Nowakowa rěči ze swojimi chowancami dźěćaceje dnjoweje přebywarnje w Syjku pola Grodka tež serbsce. Foto: Jost Schmidtchen

Dźěćaca dnjowa přebywarnja Syjk ze serbšćinu jako zetkawanskej rěču

Dźěćaca dnjowa přebywarnja w Syjku (Graustein) pola Grodka je loni na 80lětne wobstaće zhladowała. W nowinskej informaciji k tomu rěkaše mjez druhim, zo chcedźa w kiće tež projekt Witaj zwoprawdźić. Direktny zwisk mjez Syjkom a serbskorěčnym kubłanjom znaty njeje. Tohodla chcychmy so w naležnosći dokładnišo wobhonić.

Alberta Schweitzerowy skutk za swójby Braniborska je nošer dźěćaceho přebywanišća w Syjku. Fakt je, zo tam ofertu wokrjesa Sprjewja-Nysa (SPN) wo spěchowanju poskitkow za serbsku rěč wužiwaja. Dźěłaja ze serbšćinu jako zetkawanskej rěču. Wokrjesna społnomócnjena za serbske naležnosće, Kerstin Kosakowa, a koordinatorka za socialne planowanje wokrjesa Sprjewja-Nysa, Kerstin Schulz, stej fachowu koordinaciju na projekće wobdźělenych zarjadnišćow přewzałoj a je přewodźatej. Hromadźe z nawodnicu kity, Mandy Noack, a kubłarku Steffi Nowakowej stej wonej přede­wzaće w Sylku rozłožiłoj.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND