Šulerjo ze zamołwitosću za druhich

štwórtk, 07. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Přichodne hladarki a hladarjo při zwučowanju  Foto: Gernot Schweitzer Přichodne hladarki a hladarjo při zwučowanju Foto: Gernot Schweitzer

Wojerecy (SN/MiR). 17 młodostnych w třećim lěće wukubłanja na hladarja abo hladarku změja wot 9. hač do 27. měrca we Wojerowskim klinikumje „Łužiska jězorina“ wosebitu zamołwitosć. Woni staraja so na staciji dermatologije wo hladarski kaž tež organizatoriski wotběh. Při tym budu jim nazhonići hladarjo kaž tež wučerjo a nawodźa praktiskich zwučowanjow poboku. Cil projekta je, zo sej šulerjo při cyłotnym zastaranju pacientow a organizaciji stacije trěbnu wěstotu a sebjewědomje za praktiski eksamen na polu hladanja zdobywaja, z kotrymž w lěću swoje wukubłanje zakónča.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND