Krótkopowěsće (27.03.24)

srjeda, 27. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Dar Jürgena Maćija přiwzali

Budyšin. Wobstatk eksponatow fotografikarja Jürgena Maćija w Budyskim Serbskim muzeju je wospjet rozrostł. ­Budyski wokrjes je dar přiwzał, tak zo wopřijima zběrka wotnětka tež seriju „Agrarlandschaften“ a kasetu z 23 portretami a awtografami cyłkownje dźewjeć serbskich spisowaćelow, mjez druhim Kita Lorenca, Jurja Kocha a Jurja ­Brězana. Maćij „dźakuje so rukopisy přewostajacym awtoram za podpěru“.

Medicinska uniwersita we Łužicy

Choćebuz. Braniborski kabinet je wčera w Podstupimje wobzamknył, zo ma so w Choćebuzu medicinska uniwersita Łužica – Carl Thiem załožić. Naćisk zakonja dyrbi parlament wobjednawać. Koncept noweje uniwersity je naprawa wuwića strukturow we łužiskej pohórnistwowej kónčinje.

Digitalizacija so wudaniła

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND