Rekord přenocowanjow w jězorinje

srjeda, 03. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Turistiski zwjazk Łužiska jězorina je za loni wusahowacu ličbu přenocowanjow zwěsćił a tak niwow do korony jasnje přetrjechił. Na zakładźe podaćow statistiskeju krajneju zarjadow Braniborskeje a Sakskeje je wuslědk tak dobry kaž ženje do toho.

Zły Komorow (SN/at). Z 874 117 přenocowanjemi bě młoda dowolowa kónčina loni tak powabna kaž hišće ženje w swojich stawiznach. Ličba zwuraznja wužiwanje přemysłowych hospodow a je wo tři procenty wyša hač w dotal najwuspěšnišim lěće 2022. 4,7 procentow wučinja rozrost porno lětu 2019 do pandemije.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND