Pjaty lětnik lětsa sylny poručenje

srjeda, 15. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske šule nimale 300 přizjewjenjow registrowali

Kamjenica/Budyšin (SN/MG). Wosrjedź kónčnych pruwowanjow na wyšich šulach a Serbskim gymnaziju w Budyšinje je přizjewjenski čas za nowych šulerjow pjatych lětnikow w dalokej měrje nimo. Tójšto šulerjow je so přizjewiło. Na serbskim gymnaziju w Budyšinje a wyšich šulach w Budyšinje, Worklecach, Radworju, Ralbicach, Kulowje a Slepom je so dohromady 292 šulerjow přizjewiło. Tole zdźěli krajny zarjad za šule a kubłanje (LaSuB) na naprašowanje našeho wječornika.

Najwjace nowych šulerjow smě po informacijach LaSuB wyša šula w Kulowje witać, 56 jich tam je. Tutych budu w dwěmaj rjadownjomaj wuwučować. Cyłkownje najwjace šulerjow změja na Serbskim gymnaziju w Budyšinje: 78. Woni su do třoch rjadownjow rozdźěleni. Nawodnistwo gymnazija na naprašowanje Serbskich Nowin doda, zo budźetej z nich dwě maćernorěčnej rjadowni. We wšěch druhich serbskich wyšich šulach, hač na serbsku wyšu šulu w Budyšinje, změja jenož jedyn nowy pjaty lětnik. Serbskich šulerjow je nimale wšudźe dosć, tak, zo móža wšudźe serbsku skupinu wutworić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND