Kak w přichodźe twarić? poručenje

štwórtk, 06. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Na Smolic statoku aspekty regionalneje twarskeje kultury rozjimali

Hórki (SN/MiP). Regionalny běrow Leaderoweho regiona Hornjołužiskeje hole a haty (OHTL) je wčera popołdnju na zjawne zarjadowanje k temje „Regionalna twarska kultura“ na Smolic statok do Hórkow přeprosyło. Z něhdźe 40 wopytowarjemi běše schadźowanska rumnosć połnje wobsadźena. „Cyle wědomje smy so rozsudźili, zo zarjadowanje na tutym městnje přewjedźemy, wšako je statok najlěpši wuraz wudźeržliweje regionalneje twarskeje kultury“, wuzběhny André Steffen Köhler, organizator kaž tež moderator popołdnja. Smolic statok bu w lěće 2023 we wobłuku Sakskeho statneho myta za twarjenje na wsy z připóznawanskim mytom wuznamjenjeny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND