×

Powěsć

Failed loading XML...

Kolesowarku přewidźał

štwórtk, 06. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Žitawa. Ze swojim nakładnym awtom je póndźelu wječor 73lětny muž do kolesowarki w Žitawje zrazył. 13lětna holca běše na kolesowanskim pućiku na Měrowej­ do směra naměsta Ottoka po puću jako awto typa Unimog z wujězda ležownosće na dróhu wujědźe. Winik zawostaji swoje personalije, po tym pak městno njezboža spěšnje wopušći. Swědk zawoła policiju, dokelž spózna, zo holca zranjena běše. Chorobne awto dowjeze škodowanu do chorownje k přepytowanju. Zastojnicy policije su jězdźerja mjeztym doma wopytali a jemu skóržbu dla njedowoleneho wot­salenja wot městna njezboža přepodali.

Trójny njeskutk

Budyšin. Hnydom trójce je 44lětny muž póndźelu popołdnju w Budyšinje skućićelstwo „zworał“. Najebać zakaza domu zastupi do předawanišća na Hošic hasy. Tam namóra špundowanje z permanentnym pisakom. Naposledk wołaše parole, kotrež po wustawje zakazane su. Sobudźěłaćerjo filiale jeho namołwjachu, twarjenje wopušćić. Nětko dyrbi so skućićel trójneho přeńdźenja dla před sudnistwom zamołwić.

Pod wliwom drogow znjezbožił

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND