Připosłuchać a sobu spěwać

štwórtk, 06. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow. Chór Šnajdrec wnučkow přeprošuje 7. junija w 20.15 hodź. na koncert a spěwny wječor. Zarjadowanje wotměwa so w Pančicach-Kukowje na Kaulfürstec dworje na Róžeńčanskej dróze.

„W swětle 1000 swěčkow“

Pančicy-Kukow. Wot wčerawšeho móžeće zastupne lisćiki za „nóc na zahrodźe“ klóštra Marijina hwězda pod hesłom „W swětle 1 000 swěčkow“ w předpředani kupić. Zarjadowanje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) wotměwa so 20. julija wot 19.00 hodź. Skazać móžeće tikety online pod www.csb-miltitz.de a wězo tež na městnje w klóšterskim wobchodźe. Zastup za dorosćenych płaći 10 eurow, za dźěći hač do staroby 16 lět 2 euraj.

Gmejnska rada přeprošuje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND