Na pochad Krabata dopominać

štwórtk, 06. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Pohlad na stelu Krabata na Kulowskim torhošću. Tam ma bórze přebywanišćo „Bjesadować ze Šajatovićom“ nastać. Přiležnosć, so dokładnišo z nim zaběrać, budźe swjedźenski kónc tydźenja lětsa wot 14. do 16. junija w Kulowje.  Foto: Andreas Kirschke Pohlad na stelu Krabata na Kulowskim torhošću. Tam ma bórze přebywanišćo „Bjesadować ze Šajatovićom“ nastać. Přiležnosć, so dokładnišo z nim zaběrać, budźe swjedźenski kónc tydźenja lětsa wot 14. do 16. junija w Kulowje. Foto: Andreas Kirschke

Kulow woswjeći „400 lět Janko Šajatović“

Swoje poslednje žiwjenske lěta je Janko Šajatović přewažnje we Łužicy skutkował. Wot lěta 1691 do 1704 bydleše wón na wuměnku we Wulkich Zdźarach. Chorwatski obrist Janko Šajatović (1624-1704), historiska wosoba, kotraž je mnohim awtoram zakład jich powědkow wo Krabaće, je we Łužicy daloko sahace slědy zawostajiła. Kulow dopomina wot 14. do 16. junija ze swjedźenskim kóncom tydźenja na 400. narodniny Šajatovića. Wo nastorku, motiwaciji a wobsahach je so Andreas Kirschke z koordinatorku Beatu Hufnagel rozmołwjał.

Što je motiw za město Kulow swjedźenski kónc tydźenja wuhotować?

B. Hufnagel: Krabata jako mytisku figuru mnozy ludźo znaja, Janka Šajatovića porno tomu pak wo wjele mjenje. Dźakowano Hansej-Jürgenej Schröterej, kiž je wo Šajatoviću slědźił, wěmy, zo je so wón jako historiska wosoba z protagonistom powěsćow stał. Na to chcemy přichodnje bóle dopominać.

Što zwjaza Šajatovića z Kulowom?

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) W Kulowskej wosadnej cyrkwi dopomina tafla na pochowanje chorwatskeho obrista Janka Šajatovića (1624-1704). Swjedźenski kónc tydźenja lětsa 14. do 16. junija ma na jeho 400. narodniny dopominać. Tuž wotměje so w cyrkwi historiski přednošk. Hans-Jürgen Schröter, slědźer swójbnych stawiznow a namrěwstwa podawa dohlad do historiskeje a powěsćoweje wosoby.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND