Krótkopowěsće (10.06.24)

póndźela, 10. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Myto Worklečanskim šulerjam

Berlin. Šulerjo Serbskeje wyšeje šule we Worklecach su dźensa připołdnju w Berlinje přebywali, zo bychu za swój film „Móšnička w zapadźe, korjenje w serbskej Łužicy“ pjenježne myto přijimali. We wubědźowanju Zwjazkoweje załožby k předźěłanju SED-diktatury pod titulom „Časy přewróta“ běše wón mjez cyłkownje 33 přinoškami prěnje městno zdobył.

Juristiske pruwowanje sej žadali

Lěšće. Předsydstwo župy Delnja Łužica ma hač do přichodneje hłowneje zhromadźizny juristisce přepytować dać, hač smě čłonow wuzamknyć, kotřiž wukonjeja funkciju w Domowinje a dźěłaja w antidemokratiskich a ekstremnych stronach a organizacijach sobu. To je hłowna zhromadźizna župy Delnja Łužica předwčerawšim w Lěšćoch (Hornow) z wjetšinu hłosow wobzamknyła.

Pastoralny koncept přepodaty

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND