Dźeń dožiwjenjow a zabawy

wutora, 11. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Jako bubnarka a hudźbna nawodnica stara so Marit Grießbach (nalěwo) hižo 20 lět dołho wo „prawy takt“ w dujerskej kapale Lutzketalscy muzikanća z wjeski Derbno (Schenkendöbern). Dujerska hudźba běše runje prawy hudźbny ramik na dwórskim swjedźenju w Rogowje z kulinariskimi chłóšćenkami, piwom a burskimi wikami. Foto: Jost Schmidtchen Jako bubnarka a hudźbna nawodnica stara so Marit Grießbach (nalěwo) hižo 20 lět dołho wo „prawy takt“ w dujerskej kapale Lutzketalscy muzikanća z wjeski Derbno (Schenkendöbern). Dujerska hudźba běše runje prawy hudźbny ramik na dwórskim swjedźenju w Rogowje z kulinariskimi chłóšćenkami, piwom a burskimi wikami. Foto: Jost Schmidtchen

Na dwórskim swjedźenju w Rogowje hač do pózdnjeho popołdnja swjećili

Rogow (JoS/SN). Liane Dörry, mějićelka hosćenca „Mały dwór“ w Rogowje, njeběše přewjele slubiła: „Wulět na kraj budźe prawy wuspěch!“ Hižo před lětomaj běše tomu tak. Tež njedźelu přińdźechu wopytowarjo zaso w syłach na swjedźenišćo, wšako su dwórske swjedźenje w Rogowje hižo přez lěta wšitkim w nanajlěpšim pomjatku.. Tež Liana Dörry je wopytowarjam derje znata: Ze swojim předawanskim wozom je wona prawidłownje na tydźenskich wikach w Choćebuzu, Grodku, Běłej Wodźe a we Wojerecach po puću.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND