To běše wuspěšne šulske lěto

štwórtk, 11. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Šulerjo su zeznali, kak je so něhdy w Rownom a Trjebinje žnjało

Slepo (AK/SN). Kóžde lěto znowa je šulerjam Slepjanskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wulke wjeselo, hdyž móža so w Rownom a Slepom na Šustrec resp. Njepilic statoku we wobłuku wučby rozhladować. Tak běše to tež w předchadźacym šulskim lěće, na kotrež tamniša zakładna šula zhladuje. Tak piše šulska nawodnica Petra Rübesamowa w aktualnym hamtskim łopjenu zarjadniskeho zwjazka Slepo: „Kubłanišćo, kotrež je w Němsko-serbskim šulskim centrumje Slepo zaměstnjene, ma w prěnim rjedźe kubłanje kaž tež sport za bytostne. K wšědnemu šulskemu dnjej słušeja dale zhromadne hry, pućowanje a mnohe dalše wjerški, kotrež so do pomjatka wučacych, kubłacych a wuknjacych zašćěpjeja.“ Šulska nawodnica spomina wróćo zhladujo na 14. meju tohole lěta, zo „słuša do rjadu wosebitych a rjanych podawkow kóžde lěto tež swjedźeń serbskeje rěče.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND