Trenar Šnajder njespokojom był

wutora, 05. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki II we Wulkich Ždźarach krótko do zakopa: Nalěwo widźimy kapitana Symana Bogusza, třeći wotlěwa je Markus Kobalc, kiž bě za Sokoł wurunał.  Foto: Werner Müller Koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki II we Wulkich Ždźarach krótko do zakopa: Nalěwo widźimy kapitana Symana Bogusza, třeći wotlěwa je Markus Kobalc, kiž bě za Sokoł wurunał. Foto: Werner Müller

HZ Hórnikecy

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 1:1 (1:1)

Zestawa hosći: Měškank – M. Matka, Šěn, Kobalc, Bogusz, Woko, T. Matka, Róbl (89. Serbin), Budar, Cyž (46. J. Matka), Kurjat

Koparska rezerwa Sokoła Ralbicy/Hórki njenastupi we wonkownej hrě z optimalnej zestawu. Zranjenjow dla tójšto hrajerjow falowaše. Přećiwniske domjace mustwo měješe samsne problemy. Při optimalnych wuměnjenjach mějachu ho­sćićeljo optimalny start (10.). Wólny kop zadyri njedźeržomnje w Měškan­kowych wrotach. Chowancy delanskeje trenarskeje dwójki Šnajder/Zynda skom­dźichu žadanu taktiku přesadźić. Počasu so hra změrowa a wotměwaše so mjez šěsnatkomaj. Niwow pak běše jara sła­by. Hosćo njenamakachu prawy hrajny system, zo bychu ćišć wukonjeli. Hakle krótko do změny zaknihowachu woni wjacore šansy. Jedna wjedźeše k wuru­nanju (40.). Wróblowy třěleny wólny kop docpě w centrumje stejaceho Kobalca, a tón njewostaji wrotarjej přećiwnika Scheunerej žanu­ šansu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND