Powědanja wokoło Jakubova

wutora, 05. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wrotar Budissy Budyšin Jakub Jakubov po hrě minjeny pjatk přećiwo TSG Neu strelitzej: Tule dźakuje so Jakubov přiwisnikam, fanojo pak jemu za wotwobaranu jědnatku.  Foto: Torsten Zettl Wrotar Budissy Budyšin Jakub Jakubov po hrě minjeny pjatk přećiwo TSG Neu strelitzej: Tule dźakuje so Jakubov přiwisnikam, fanojo pak jemu za wotwobaranu jědnatku. Foto: Torsten Zettl

Wón je jedyn z najlěpšich wrotarjow regio­nalneje koparskeje ligi a pola druhich koparskich towarstwow zawěsće tež chětro požadany – stajny wrotar Budissy Budyšin Jakub Jakubov. Minjene dny bě wo tym rěč, zo chcetej rodźeneho Słowaka pječa Holstein Kiel, ale tež Dyna­mo Drježdźany angažować. Hans­peter Benad je so za Serbske Nowiny z móžnym wotchadom sympatiskeho hrajerja zaběrał a so z nim rozmołwjał.

Minjeny pjatk sće Budissy Budyšin z wotwobaranej jědnatku dypk wuchował. Sće z nim přiwšěm spokojom?

J. Jakubov: Hru byštej wobaj cyłkaj dobyć móhłoj, dokelž měještej za to móžnosće – my w prěnim, přećiwnik w druhim połčasu. Myslu sej, zo su po partiji wšitcy spokojom byli, je dźě zestupny bój hižo rozsudźeny.

Sće wrotar, kiž rady sobu hraje, daloko před swójskimi wrotami. To je tola strašne, kaž na přikład w Magdeburgu!

J. Jakubov: Haj, to je riziko. Zmylk w Magdeburgu pak njebě moja ofensiwna pozicija, w kotrejž běch před wrotami. Ně, z akciju spytach wrotam zadźěwać.

Sezona so nachila. Budźemy Was w nowej hrajnej dobje zaso we wrotach Budissy widźeć?

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND