Sport (13.12.19)

pjatk, 13. decembera 2019 spisane wot:

Finale wo wobwodny pokal

Druhe wolejbulowe mustwo žonow Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy a prěnje mustwo muži Viktorije Worklecy stejitej w pokalnymaj finalomaj wo wobwodny pokal wuchodneje Sakskeje. Hwězdźički-dźiwje micki maja jutře jednu hru na neutralnym městnje w Habrachćicach, Worklečenjo hraja dwójce w hali Leóna Foucaultoweho gymnazija we Wojerecach.

14.12. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  TSV Kundraćicy (žony)

14.12. 14:00 Módro-běli Wojerecy II –

  Viktoria Worklecy

14.12. 15:00 Viktoria Worklecy –

  CVJM Zhorjelc

Nócny wolejbul Pawka

Serbske młodźinske towarstwo Pawk zarjaduje njedźelu, 22. decembra, zaso swój tradicionalny wolejbulowy turněr, a to w Pančicach-Kukowje. Zo bychu sej sportowče a sportowcy hodownu pječeń bjez hubjeneho swědomja zesłodźeć dać móhli, smědźa so wšitcy hišće raz porjadnje wubědźować. Přizjewjenja su na Facebookstronje Pawka móžne abo z mejlku na . Turněr započnje so w 19 hodź., startowy pjenjez wučinja 10 eurow.

Hodownu husycu sej wotběhać

Z dobyćom do zymskeje přestawki

štwórtk, 12. decembera 2019 spisane wot:

SJ Chrósćicy II

– ST Módro-běli Minakał 5:3 (3:0)

Zestawa domjacych: B. Klimant – M. Donat, Šiman (50. Mark), Bětnar, Wowčer, L. Zahrodnik (65. Jakubaš), G. Zahrodnik, Domaška, J. Donat, Liznar (90. T. Klimant), Žur

Wuspěšnaj płuwarjej

štwórtk, 12. decembera 2019 spisane wot:
Hórčanskaj płuwarjej Anika a jeje bratr Jan Zarjeńkec staj so minjene tydźenje na wjacorych wubědźowanjach wobdźěliłoj, tak na přikład w Zhorjelcu, Žita­wje a Wojerecach. Wosebje wuspěšne bě Žitawske wurisanje. Anika wubědźi sej slěbornu medalju, Jan (na wobrazu) slěbro a bronzu. Foto: Jan Zarjeńk

Wolejbul žony, wobwodna klasa wuchodneje Sakskeje

1. Schönbachske VV 8 23 : 6 21

2. VV Žitawa 09 II 7 21 : 5 19

3. HZ Pančicy-Worklecy II  6 12 : 8 11

4. VV Žitawa 09 III  7 15 : 12 11

5. MB Wojerecy II 7 11 : 13 10

6. MSV Budyšin 04 III 7 10 : 12 9

7. Viktoria Worklecy 7 3 : 18 3

8. Nysa Wolejs II 7 0 : 21 0


Druhe wolejbulowe zastupnistwo Hrajne­ho zjednoćenstwa Pančicy-­Wor­klecy bě z hosćom w Žitawje. Hwězdźič­ki-micki chcychu sej dalše dypki zawěsćić a tabulkoweho susoda přesćahnyć. Wuža­dacy to nadawk, wšako bě so jeno­ sydom­ z nich na puć nastajiło. Libera dyrbješe tuž jako pólna hrajerka k dispo­ziciji być.

VV Žitawa 09 III – HZ Pančicy-Worklecy II 2:3 (25:21, 21:25, 23:25, 25:19, 11:15)

Nazymske mišterstwo z ruki dali

wutora, 10. decembera 2019 spisane wot:

ST Kupoj-Nowa Łuka – Viktoria Worklecy 3:2 (25:22, 21:25, 23:25, 25:19, 15:10)

Wobwodna liga wuchodneje Sakskeje – mužojo

1. Módro-běli Wojerecy II 8 23 : 5 22

2. Viktoria Worklecy 8 23 : 6 21

3. ST Kupoj-Nowa Łuka 8 21 : 8 20

4. CVJM Zhorjelc  7 15 : 14 13

5. ST 1896 Wulka Dubrawa 7 12 : 15 9

6. TSV Niederoderwitz 8 11 : 19 8

7. TSV Kundraćicy 6 6 : 12 6

8. MSV Budyšin 04 II 7 7 : 19 3

9. OSC Lubij  8 4 : 24 1


W zašłych lětach běchu hry mjez mjenowanymaj wolejbulowymaj mustwomaj přeco snadnje wušli, nimale přeco rěkaše na kóncu 3:2. Zašłu sobotu steješe zaso wažna hra na programje. Z dobyćom móhli hrajerjo Viktorije Worklecy čoło tabulki přewzać a sej nazymske mišterstwo zawěsćić.

Započatk hry bě wjele lubjacy. Marcel Rjelka zamó šěsć nadaćow serwěrować, a Worklečanska blokowa sćěna steješe. Z wokřewjacej lochkosću hosćo sadźbu hač do 16:11 dominowachu. Hosćićeljo pak so zhrabachu a předskok dypk po dypku pomjeńšachu. Z wulkej rutinu sadźbu hišće zwjertnychu a dobychu z 25:22. Škoda za Viktoriju, to trjeba njebě. Ale mužojo wokoło kapitana Ludwiga Eckerta swój zaměr za hrajny dźeń w druhej sadźbje jasnje pokazachu. Tónraz swój předskok z wulkotnym nasta­jenjom zakitowachu, a to hač do 21:25.

Wolejbulowa tabulka wobwodneje ligi wuchodneje Sakskeje

1. Doprědka Rózbork 8 24 : 8 21

2. HZ Pančicy-Worklecy  8 22 : 8 20

3. JTVG Koblicy 8 20 : 11 17

4. TSV Kundraćicy  8 16 : 13 14

5. OSC Lubij 8 16 : 14 12

6. ST Kupoj-Nowa Łuka  8 12 : 18 9

7. Ochranowske wolejfantki 7 10 : 15 6

8. Nysa Wolejs  7 5 : 18 4

9. MSV Budyšin 04 II 8 3 : 23 2


HZ Pančicy-Worklecy – MSV Budyšin 04 II 3:0 (25:9, 25:7, 25:8)

Po snadnej poražce na předchadźacym hrajnym dnju přećiwo Kobličankam chcychu wolejbulistki prěnjeho zastupnistwa Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy na druhim domjacym hrajnym dnju sezony hišće raz pokazać, zo za­móža tež hinak hrać. Po pilnych přihotach, kaž mazanju pomazkow a rjedźenju hale, dźěše skónčnje na hrajnišćo. Prěni kontrahent dnja bě młode zastupnistwo MSV Budyšina 04 II. Spěšnje so wukristalizowa, zo nochcychu domjace žony ničo připadej přewostajić. A po połsta mjeń­šinach hrajneho časa steješe hižo 3:0 za nje­, a to z jasnymi sadźbowymi dobyćemi 25:9, 25:7 a 25:8.

HZ Pančicy-Worklecy – TSV Kundraćicy 3:0 (25:19, 25:20, 25:20)

ST Marijina hwězda

– ST Porchow 2:2 (1:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, Rab, Bělk, R. Cyž, Pjetaš, Ch. Cyž, Jurš, Hawš, Šołta, Pakoßnick

Radworčenjo wyskali

wutora, 10. decembera 2019 spisane wot:
Wólnočasny wolejbulowy cyłk Sportoweho towarstwa 1922 Radwor je wčera wječor w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali tradicionalny Mikławšowy turněr dobył. Druhe­ městno wobsadźi mustwo Sportoweje jednotki Chrósćicy, kotraž bě zarja­dowar a wuhotowar turněra. Bronzu zawěsćichu sej wučerki a wučerjo Serbskeho gymnazija Budyšin. Wobdźěliło bě so šěsć cyłkow, nimo mjenowanych Viktoria Worklecy, Žołto-módri Kulow a abiturny lětnik 1996. Foto: Jan Hrjehor

Rakečenjo z dobrej mjezybilancu

wutora, 10. decembera 2019 spisane wot:
Prěnje koparske mustwo Rakečanskeho ST je dosć derje do premjerneje sezony w krajnej koparskej klasy startowało. Po 13. hrajnym dnju ma wone na konće 15 dypkow, a to po štyrjoch dobyćach, štyrjoch remisach a pjeć poražkach. Wrotowy poměr je z 28:26 pozitiwny. Na wobrazu scena z partije Rakecy – Großröhrs­dorf, kotruž­ su hosćićeljo z 1:0 dobyli. Wrota bě Henning Nowotny hižo w 5. min. třělił. Foto: Konstantin Hrjehor

Doma znowa přesłapili

póndźela, 09. decembera 2019 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Kinspork/Łužnica 0:3 (0:1)

Zestawa domjacych: Schöne – Matka (65. Budar), Schultz, Šewc, Lešawa, Materna (70. Kobalc), Rawš, Šiman, Janca (82. Ćěsla), Domaška, Kurjat

Přiwisk koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki njeměješe w prěnjej połseriji lětsa w domjacym stadionje telko wjesela kaž minjene lěta. K wjacorym poražkam je wčera dalša k tomu přišła, a to přećiwo mustwu z pincy tabulki. Kontrahent z Kinsporka/Łužnicy njebě hrajersce lěpši hač hosćićel, dwuboje pak je nimale přeco dobył. Tak je Sokołow tež zasłužbnje porazył. Přiznać wšak dyrbju, zo pobrachowachu trenarjej Chrystofej Glo­xynej tónkróć jara wažni hrajerjo. Bosćij Bjeńš, Michał Matka, Denny Gloxyn, Aleksander Wałda a Gabriel Kurjat njemóžachu runje tak sobu skutkować kaž hižo dlěši čas zranjenaj Křesćan Bejmak a Fabian Korjeńk. Hdyž woni faluja, so to wězo na kwalitu koparskeho cyłka wuskutkuje, kaž bě tež wčera pytnyć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND