Domjacy słabje wustupowali

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Módro-běli Kulow 1:2 (0:0)

Zestawa domjacych: Schöne – M. Matka, K. Matka, Gloxyn, Šewc, Wałda, G. Kurjat (46. Korjeńk), Bjeńš, Rawš, M. Kurjat (46. Domaška), Šiman (72. Janca)

Zestawa hosći: Horn – Sauer, Hantschke (60. Zablocki), Korch, Koplanski (77. Piatza), Bulang, Wehlan (67. Graf), Kockert, Kubaink, Bergmann, Maywald

Bičtura Satkule zakónčena

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Wčera wotmě so finale wosomtydźenskeje bičwolejbuloweje tury Radija Satku­la. W Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali wubědźowaše so dohromady 20 mustwow na dwěmaj hrajnišćomaj.

Lětsa běše tomu prěni raz, zo bě přizjewjenska lisćina hižo po dwěmaj dnjomaj połna. Hižo do toho běše młodźinska redakcija wulkeho mnóstwa přizjewjenjow k wuhotowanju stacije dla připosłucharjow wothłosować dała, dokal sej dojěć. Tak přesadźichu so Worklecy přećiwo Róžantej, Hórki přećiwo Jaseńcy a Pančicy přećiwo Wotrowej. Tydźeń do prózdnin zahaji so bičtura Satkule w Radworju. W prózdninach poby słuchomobil w Njebjelčicach, Hórkach, Pančicach, Kulowje, we Worklecach a Konjecach. A prěnju póndźelu noweho šulskeho lěta přeprosy Škit Budyšin do sprjewineje kupjele. Njewšědnostku lětsa tež mějachu: W Kulowje dyrbjachu turněr po prěnjej wu­syłanskej hodźinje njewjedra dla přetorhnyć. To so dotal hišće stało njebě.

Zasłužene prěnje dobyće

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– SZ Motor Kumwałd 3:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Hejduška – R. Cyž, Zelnak, Rab, R. Hawš, Šołta, Bělk (46. Pjetaš), O. Hawš, Ch. Cyž (74. Lipič), Eldor, Pakoßnick (36. Winkler)

Na třećim hrajnym dnju wokrjesneje wyšeje ligi wočakowaše koparske mustwo ST Marijineje hwězdy hosća z Kumwałda. Wot wšeho spočatka bě spóznać, zo chcychu chowancy trenarja Erwina Kleinmanna druhu domjacu hru sezony dobyć, a to so jim tež z přeswědčiwym wukonom zešlachći.

W prěnich mjeńšinach so wobaj cyłkaj najprjedy raz wobčuchaštej a suwaštej sej bul w swójskich rjadach tam a sem. Tak traješe hač do 14. min., zo mějachu domjacy prěnju wulku šansu. Po flance Richarda Hawša třěli Christoph Cyž bul z pjeć metrow na klětku, Kumwałdski škit pak jón na wrotowej liniji wotwobara. Jako so Oskar Hawš w 32. min. jara derje w srjedźnym polu přesadźi a ze zdalenosće 21 metrow na wrota třěli, prasny kulowata koža jenož do žerdźe. Swoju prěnju móžnosć mějachu hosćo šěsć mjeńšin do přestawki. Wotzamknjenje pak běše přesłabe, tak zo wrotar Fabian Hejduška z třělwu žane ćeže njeměješe.

Wuslědki (27.08.19)

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

1. Módro-běli Kulow 3 7 :4  7

2. Sokoł Ralbicy/Hórki 3 9 :3  6

3. Drohotka Ramnow 3 8 :5  6

4. Natwar Němske Pazlicy 3 7 :4  6

5. Póst Germania Budyšin 3 10 :8  6

6. ST Horni kraj-Sprjewja 3 8 :6  6

7. LSV Hory 3 8 :8  6

8. TSV Połčnica 3 10 :12  6

9. ST Marijina hwězda 3 6 :7  4

10. TSV Wachau 2 8 :4  3

11. Wojerowski FC 3 9 :10  3

12. SG Großnaundorf 3 6 :7  3

12. ST Hnašecy-Dobruša 2 6 :7  3

14. ST Kinspork/Łužnica 3 2 :5  1

15. Motor Kumwałd 3 3 :8  1

16. ST Porchow 3 1 :10  0

Tabulka krajneje klasy

1. TSV Rotacija Drježdźany 2 7 :2  6

2. SZ Drježdźany-Strěžin 2 6 :1  6

3. Drježdźanski SC 1898 2 3 :1  4

4. ST Trjebin 2 3 :2  4

5. VfB Běła Woda 1909 2 4 :3  3

6. Drježdźany-Laubegast 2 5 :5  3

7. SG Weixdorf 2 4 :5  3

8. ST Ćisk 2 3 :3  2

9. FSV Oderwitz 02 1 2 :2  1

10. SC Großröhrsdorf 2 2 :3  1

11. SJ Chrósćicy 2 1 :3  1

12. Rakečanske ST 2 2 :5  1

13. FC Wocl Rěčicy 2 1 :4  0

14. SC Borea Drježdźany 1 1 :5  0


SJ Chrósćicy

– SC 1911 Großröhrsdorf 1:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Králíček – F. Cyž (84. Matješk), B. Cyž, Sentivan, Püschel, M. Zahrodnik, Runt, Špitank (56. Žur), G. Zahrodnik (77. Zynda), Henzl, Bogusz

Toni Ryćer ze Šunowa (druhi wotlěwa), zamołwity za wukubłanje čarowych stražnikow motorsportoweho zwjazka DMSB, smědźe­še sej sobotu a njedźelu wjacorych sportowych dopisowarjow Serbskich Nowin na Łužiske koło přeprosyć. Tam je jim wubědźowanski direktor DTM Sven Stoppe (nalěwo) mjez druhim rozkładł, kak jězdźerjow a teamy chłostaja, hdyž wopak startuja. Foto: Jan Hrjehor

Awtor dźensa

André Strelow

Na sportnišćach mustwa zaso za bulom honja, a kaž kóžde lěto je so zaso­ raz něšto na koparskich prawidłach změ­ni­ło. To wězo tež za nas sudnikow płaći. Wšako dyrbimy nowosće konsekwentnje nałožować a je trenarjam, hrajerjam a zamołwitym rozjasnić. Ně­ko­tre nowe prawidła su za mnje zmy­sła­połne. Dalše zdźěla z prašakom zwjazuju. Chcu tu někotre tróšku bliže předstajić.

1. Na spočatku hry je při wólbje stronow a zakopa nětko móžno sebi wuzwolić, hač chce mustwo zakop abo wotlěwa doprawa abo wotprawa dolěwa hrać.

2. Při wuměnje ma wotchadźacy hrajer nětko najkrótši puć z kopanišća wužiwać. Z tutej kročelu ma so zdobom brojenju časa­ zadźěwać. Dobry to rozsud, hladajo na kónčnu fazu hry.

3. Dalše nowe prawidło je, zo njesmědźa so přećiwniscy koparjo do škitneje murje stupić, jeli tajka z wjac hač třoch hrajerjow wobsteji. Tołkanja a storkanja su tak jenož hišće sportowe stawizny.

Wuslědki (26.08.19)

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga muži

Hertha BSC II – Berlinski AK 1:0 (0:0)

Lok Lipsk – Rathenow 2:0 (0:0)

Energija Choćebuz – Auerbach 1:4 (1:2)

Altglienicke – BFC Dynamo 4:1 (1:1)

Lichtenberg – Nordhausen 5:1 (2:0)

Fürstenwalde – Babelsberg 1:0 (0:0)

Biskopicy – Viktoria Berlin 1:4 (1:2)

čoło tabulki

1. Lok Lipsk 5 11 :5  13

2. Hertha BSC II 5 18 :5  12

3. VSG Altglienicke 5 12 :6  10

krajna klasa

Drježdźanski SC – Rakečanske ST 1:1 (1:0)

Běła Woda – Chrósćicy 2:0 (1:0)

Großröhrsdorf – Drježdź.-Strěžin 1:2 (1:1)

Oderwitz 02 – Ćisk2:2 (0:2)

Rotacija Drježdźany – Weixdorf 3:1 (2:0)

Laubegast – Borea Drježdźany 5:1 (1:1)

Trjebin – Wocl Rěčicy 2:1 (1:1)

wokrjesna wyša liga

Kinspork/Łužn. – Wojerowski FC 0:1 (0:1)

Germania Budyšin – Ramnow 5:4 (3:3)

Połčnica – Wachau1:6 (0:4)

Horni kraj-Sprjewja – Hory 2:0 (1:0)

Hnašecy-Dobr. – Großnaundorf 4:2 (2:0)

Ralbicy/Hórki – Kulow 1:2 (0:0)

Marijina hwězda – Kumwałd 3:0 (0:0)

Porchow – Němske Pazlicy 1:5 (0:2)

Sport (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

Šrajer a Žur na KnappenManu

Michał Šrajer z Chrósćic a Marian Žur z Lejna zastupujetaj na jutřišim triatlonowym wubědźowanju KnappenMan serbske barby w a při Třižonjanskim jězorje. Wobaj podataj so na distancu KnappenMan XL: 1,9 kilometrow płuwać, 90 kilometrow kolesować a połmarathon běžeć. Start za wobeju je w 11 hodź. Za njedźelu je so Miłočan Beno Šołta zapisał. Wón startuje w stafli Hossa Hózk, a to z Anitu Salowskec a Sabinu Salowscynej.

Jubilejne běhi na Běłobóh

Lětsa přewjedu we Wopakej 40. raz běhi na horu Běłobóh, a to njedźelu, 25. awgusta, wot 10 hodź. Planowane su di­stan­cy 1,5/4,9/12,0 a 20,0 km. Nimo toho poskića tam walkingowarjam distancu 4,9 km.

Wulke finale bičtury

1. FC Lok Lipsk

– FC Energija Choćebuz 3:2 (0:1)

Zestawa hosći: Moser – Hasse, Gehrmann, Koch, Meyer, Broschinski, Raak (46. Zickert), Taz (46. Hoppe), Eisenhuth (77. Beyazit), Brügmann, Rangelow

Zwjetša je tak, zo kritizuja koparske mu­stwo, kotrež nawjedowanje 2:0 z rukow da. W padźe partije pola Lokomo­tiwy Lipsk pak dyrbju zaso raz sudnika kritizować. W 42. min. bu mjenujcy Ben Meyer po storkanju z hrajnišća pósłany; David Urban pak, kiž bě wotpo­hladnje na Meyera stupił, smědźeše njechłostany dale hrać. Tež jasny foul na Dimitaru Rangelowje krótko do 1:2 wosta bjez sćěhow za Lipšćanow.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND