Fit być za dźěło na twarje

srjeda, 24. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wuslědk swojich projektnych přepytowanjow a namjetow je Křesćan Grutka tydźenja w Lubiju serbskorěčnje předstajił. Tež na te  wašnje zamó wón pruwowarjow a sobušulerjow wo dobrych znajomosćach a kmanosćach za dźěło jako twarski technikar přeswědčić. Pruwowanska komisija mytowaše jeho za prócu při projekće z jedynku. Foto: Jan Kral Wuslědk swojich projektnych přepytowanjow a namjetow je Křesćan Grutka tydźenja w Lubiju serbskorěčnje předstajił. Tež na te wašnje zamó wón pruwowarjow a sobušulerjow wo dobrych znajomosćach a kmanosćach za dźěło jako twarski technikar přeswědčić. Pruwowanska komisija mytowaše jeho za prócu při projekće z jedynku. Foto: Jan Kral

Młody Serb wukubłanje na twarskeho technikarja wuspěšnje zakónčił

Na twarnišćach našeho časa zetkawamy rjemjeslnikow najwšelakorišich powołanjow. Nimo tradicionalnych kaž mulerja, ćěsle a elektrikarja dźěła tam tež twar­ski technikar. Wón wobknježi dźěłowe techniki, znaje zakłady twarskich dźěłow, trěb­ne materialije a wosebje wotběh twarskich dźěłow. Zdobom posrědkuje mjez architektom abo projektantom a twar­skim mištrom-polěrom. Wosebje tam, hdźež so přetwarja abo wu­twarja, je tajki technikar aktiwny. Wu­znawa so z načasnymi materialijemi runje tak derje,­ kaž wobknježi něhdyše twarske wašnja a něhdyše materialije, kaž hlinu abo słomu.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND